Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34
Головна Самоврядування

ПЛАН РОБОТИ

Ради учнівського самоврядування

Дзержинського професійного гірничого ліцею

на 2016 – 2017 навчальний рік

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповіда-льний

1

2

3

4

1

Залучення учнів до участі в гуртках технічної, декоративно-прикладної, фототворчості, предметних гуртках і спортивних секціях.

вересень- жовтень

 2016 р.

сектор позакласної роботи і дозвілля

2

Підготовка до оглядів-конкурсів самодіяльної художньої творчості, декоративно-прикладної, фототворчості і технічної творчості

вересень- жовтень

  2016 р.

-//-

3

Участь у міських олімпіадах з загальноосвітніх дисциплін.

листопад – грудень

2016 р.

сектор навчально-виховної роботи

4

Участь в засіданнях стипендіальної комісії по призначенню стипендії та контроль за своєчасною її виплатою

січень -червень 2017 р .

сектор навчально- виховної роботи

5

Пропозиції щодо надання гуманітарної  допомоги учням пільгових категорій.

впродовж року

-//-

6

 

 

Вирішення питань оздоровлення учнів пільгових категорій влітку 2017 р.

 

березень- квітень

2017 р.

сектор позакласної роботи і дозвілля

7

Преміювання учнів за успіхи в навчанні і активну громадську діяльність.

за наявності коштів

сектор навчально-виховної роботи

8

Приймати заходи щодо розглядання питань за фактами правопорушень.  Участь в засіданнях  ради профілактики.

за графіком

-//-

9

Проведення роботи з порушниками Правил внутрішнього розпорядку в ліцеї, організація чергування в корпусах та  майстернях.

постійно

сектор трудової діяльності

10

Підтримка чистоти, озеленення  навчальних кабінетів, майстерень, фойє.

-//-

сектор трудової діяльності

11

 

 

 

Прийняття участі в узгодженні наказів, положень, планів робіт щодо навчання, побуту, дозвілля, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів пільгових категорій.

-//-

 

 

 

сектор навчально-виховної роботи

 

  12

Надання звітів адміністрації про виконання заходів в рамках колективної угоди.

впродовж року

президент ради учнівського самовряду-вання

13

Участь в проведенні ремонтних робіт по підготовці до нового навчального року (2017 -2018 н.р.)

травень, червень 2017 р.

сектор трудової діяльності

14

Захищення і відстоювання інтересів учнів у всіх питаннях життєдіяльності ліцею.

постійно

сектор навчально-виховної роботи

15

Прийняття участі в розробці і реалізації документів по вдосконаленню організації навчального процесу, раціональному використанню робочого часу учнів.

-//-

-//-

16

Участь в проведенні профорієнтаційної роботи в школах міста

впродовж року

-//-

17

Спільно з адміністрацією формувати і організовувати роботу бригад по впорядкуванню закріпленої території¸ ліквідації снігових заносів в зимовий період

впродовж року

ст.майстер, сектор трудової діяльності

18

Надання допомоги ветеранам праці, дітям війни, поздоровлення  зі святами

постійно

сектор позакласної роботи і дозвілля

19

Участь в міських молодіжних заходах, спортивних змаганнях.

постійно

-//-

20

Профілактика здорового способу життя, боротьба з тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом серед учнів.

-//-

сектор навчально-виховної роботи

21

Надання допомоги адміністрації у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями і адміністрацією в рамках чинного законодавства, запобігання екстремальних заходів.

постійно

-//-

22

Контролювання дотримання законності при відрахуванні учнів з ліцею

в разі необхідності

-//-

23

Розробка комплексної  програми по адаптації учнів 1-го курсу, підтримка взаємостосунків між учнями.

вересень-жовтень

 2016 р.

-//-

24

Регулярний випуск учнівської газети «Ліцеїст», відображення життєдіяльності ліцею

1 раз на місяць

сектор редколегії

25

Надання звітів адміністрації про виконання заходів в рамках колективної угоди.

впродовж року

президент ради 

 

Президент ради учнівського самоврядування: Киричков Данило