Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34
Головна Матеріали

Методична проблема Торецького професійного гірничого ліцею:

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив:

«Особистісно – орієнтований підхід до навчання і виховання»

Загальні напрямки методичної роботи в ПТНЗ. Інновації, творчі ідеї та знахідки (за останні 3 роки).

Створення необхідних умов для зростання професійної майстерності викладача, майстра в/н передбачає, насамперед, організацію ділової та ефективної методичної служби, яка враховує конкретні потреби викладачів і майстрів в/н, спрямована на розвиток їхньої творчості, працює на загальну мету – підготовку сучасного робітника високого рівня кваліфікації.

Наш ліцей працює над методичною проблемою: «Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання». Учень сприймається як активний біоелемент системи інформаційного обміну, а не як резервуар для наповнення готовими знаннями з боку викладача.

Педколектив ліцею непокоїть думка: які форми роботи найбільш ефективні, як зробити урок насиченим, цікавим, які предметні знання учнів переростуть у професійні вміння, життєвий успіх у дорослому житті.

Викладання ж значною мірою – це мистецтво, яке закликає до використання таланту й творчості двох зацікавлених осіб – учня та викладача.

Процес становлення особистості учня неможливо уявити без провідної ролі викладача, який повинен сам бути особистістю – цікавою, сильною, творчою, самобутньою.

Виходячи з методичної проблеми ліцею, було визначено головні напрямки методичної роботи, які спрямовані на:

- діагностику професійної компетентності педагогічних працівників;

- психолого-педагогічну підготовку учасників навчально-виховного процесу;

- розвиток особистості учня через нетрадиційні  форми та методи навчання.

В ліцеї створено методичний кабінет, в якому на базі досліджень рівня знань та умінь педпрацівників планується і проводиться систематична індивідуальна і групова методична робота. При методичному кабінеті працює бібліотека, яка керує і проводить цілеспрямовану роботу з науково-технічної і педагогічної інформації для викладачів і майстрів в/н.

В ліцеї створені і працюють методичні комісії:

1) гірничих професій;

2) будівельних професій;

3) сфери обслуговування;

4) природничо-математичного циклу;

5) гуманітарного циклу;

6) класних керівників.

 Керують роботою методичних комісій досвідчені педагоги, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої категорії» та педагогічні звання «старший викладач» з досвідом роботи в системі ПТО. Методичні комісії підзвітні методичній раді ліцею.

Основними напрямками удосконалення методичної роботи в ліцеї є пошук нових методик, технологій.

Інноваційна діяльність дає сильний емоційний поштовх, який знімає певні комплекси неповноцінності, певні психологічні бар’єри, що заважають самореалізації, підвищує ініціативність та активність вчителів та учнів, стимулює позитивні емоції, сприятливо розвиває зацікавленість навчальним процесом.

Значний практичний ефект дають нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій, на яких розглядаються нормативні і програмно-методичні документи з організації навчально-виховного процесу; коригується та затверджується навчально-плануюча документація викладачів і майстрів в/н, аналізуються підсумки директорських контрольних робіт та визначаються завдання подолання прогалин в навчальних досягненнях учнів; проводиться бібліотекарем огляд навчально-методичної та педагогічної літератури з методичної проблеми ліцею: «Особистісно-орієнтований підхід у навчанні і вихованні».

Ефективними стали такі нетрадиційні форми методичної роботи:

- круглі столи «Проблеми особистості і колективу в системі виховної роботи»;

- методичні семінари: «Методика розвитку технічного і логічного мислення учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання»;

- звіти з самоосвіти та демонстрація результатів праці викладачів і майстрів в/н;

- педагогічний практикум: «Вимоги до сучасного уроку. Чи є ефективними ваші уроки?»;

- методичні тижні, відкриті уроки, виховні години, конкурси професійної майстерності серед учнів і майстрів в/н;

- декада педагогічної майстерності на завершальному етапі атестації педпрацівників: творчі звіти викладачів і майстрів в/н, які атестуються, відкриті уроки педпрацівників, які претендують на відповідність займаній посаді та встановлення чи підтвердження категорії та присвоєння педагогічного звання.

 Перелічені форми методичної роботи активізують творчий потенціал педагогів ліцею, підводять до пошуку нових шляхів досягнення успіху в роботі.

Майстри і викладачі ліцею впроваджують у навчальний процес інноваційні технології, які сприяють реалізації навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; пропонують учням різноманітні самостійні роботи, дидактичні ігри, нестандартні й творчі завдання, семінарські завдання, створюють психолого-педагогічну атмосферу партнерства, яка викликає у учнів бажання вільно висловлювати свою думку.

З ефективних форм слід відзначити також роботу тимчасових творчих груп, школи молодого викладача, школи молодого майстра в/н і, звичайно, педагогічної ради як способу колегіального розв’язання проблем, пускового механізму мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної діяльності, трибуни передового педагогічного досвіду, школи професійної культури, засідання якої проводиться  в формах: ділової гри, тренінгу тощо.

Методичний кабінет ліцею став центром узагальнення досвіду роботи кращих інженерно-педагогічних працівників, вивчення рівня стану викладання предметів, удосконалення професійної майстерності педпрацівників.

На базі методичного кабінету створено банк методичних ідей, в якому зібрано кращі методичні розробки уроків і виховних годин.

Перебудова змісту і форм методичної роботи в ліцеї дала змогу запровадити інноваційні технології навчання і виховання в практику.

Формується позитивне ставлення викладачів і майстрів в/н до методичної роботи та їх умінь здійснювати дослідницьку роботу; надається методична допомога молодим майстрам в/н та викладачам відповідно до їх методичних запитів; розвивається творчий потенціал викладачів і майстрів, підвищується їх професійна майстерність.

Одним із основних напрямків подальшого вдосконалення методичної роботи в ліцеї є використання сучасних інформаційних технологій, доступних кожному майстру в/н і викладачу. Комп’ютерний навчальний клас ліцею має стати водночас і потужним методичним центром, який дасть змогу підняти рівень підготовки як учнів, так і педпрацівників до вимог інформаційного суспільства.

Творчі ідеї та знахідки (за останні три роки):

- розробка алгоритмів та блок-схем з контролю та самоконтролю на уроках виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів», - упровадження проектної технології на уроках виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів»,

- творча робота з розробки контрольних робіт з фізики,

- соціальна компетентність учнів на уроках фізики,

- використання народної творчості на уроках української мови та літератури,

- розробка алгоритмів та блок-схем з контролю та самоконтролю на уроках виробничого навчання з професії «Електрогазозварник»,

- завдання тематичного оцінювання з фізики для учнів професії електрослюсаря підземного, електрозварника ручного зварювання,

- завдання тематичного оцінювання з фізики для учнів професії кухаря, кондитера.

- педпрацівники ліцею беруть активну участь в обласних конкурсах, олімпіадах. У міжнародному  конкурсі ім.П.Яцика, учениця групи № 24 Тимченко Ольга посіла   призове перше місце у першому етапі (регіональному) конкурсу і друге місце в  другому етапі (обласному) конкурсу  (старший викладач Терещенко А.О. )  ;

- у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище-2011» учениця групи № 24 Тимченко Ольга презентувала конкурсну роботу і отримала Сертифікат національного координатора проекту SPARE в Україні (керівники роботи конкурсанта викладачі Іванцова В.В. та Тютюнник Т.Я.).

- старший викладач фізики Тютюнник Т.Я  є автором власної розробки видання з теми «Інноваційні методи викладання фізики»;

- викладачі електротехніки Іванцова В.В., Кірносов Є.М. посіли друге місце в регіональному етапі конкурсу «Кабінета електротехніки»;

- ліцей посів перше місце в обласному огляді-конкурсі з технічної та фото творчості і нагороджений Дипломом І ступеню Оргкомітету ПМ «Юність» (м.) Донецьк.

Найважливіші здобутки навчального закладу

Сьогодні Торецьким професійний гірничий ліцей – це міцний навчальний комплекс, який складається  з двох навчальних корпусів, майстерень, їдальні, актового і спортивного залів.

             Торецький професійний гірничий ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників.

           Педагогічний колектив ліцею працює за інноваційними технологіями, метою яких є поєднання нових форм і методів навчання і виховання, постійно працює над підвищенням професійного рівня.

          Ліцей обладнаний сучасними кабінетами спеціальних та загально-технічних дисциплін, комп’ютерним класом, навчальними майстернями.

          Навчальні кабінети і майстерні обладнані у відповідності до єдиних вимог, мають все необхідне для успішного проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. Ведеться робота до переходу на викладання програмного матеріалу рідною мовою. Навчальні кабінети, майстерні, холи оформлені наглядною агітацією і виконані рідною мовою.

          Серед кабінетів загальноосвітніх дисциплін заслуговує уваги кабінет хімії, біології, рідної мови і літератури, кабінет інформатики і інформаційних технологій, кабінет «Захисту Вітчизни», кабінет фізики. Обладнаний кабінет «Народознавства», планується відродити в ліцеї музей. З цією метою ведуться книги: «Нашої історії сторінки», «Книга пам’яті», де відображений життєвий шлях ліцею з моменту його утворення, зібраний фотоальбом з матеріалами захисту професій, участі в оглядах-конкурсах декоративно-прикладної, технічної, фото творчості ; фотознімки екскурсій і поїздок по місцям бойової і трудової слави Донбасу і України.

          За підсумками обласних оглядів-конкурсів технічної творчості на протязі 2001-2008 років ліцей посідав I місце і нагороджувався Дипломами I ступеня, за рішенням Оргкомітету Палацу Молоді «Юність» міста Донецька.

         Футбольна команда ліцею під керівництвом Кощеєва Л.І. неодноразово посідала призові місця в міських змаганнях і нагороджувалась грамотами і цінними подарунками.

         Педагогічний колектив ліцею проводить велику профорієнтаційну роботу серед учнів-випускників шкіл міста. Видано буклети, які розповідають історію ліцею, характеризують професії, за якими ведеться підготовка робітників; ілюстровані фото «Навчаємось», «Творчо працюємо», «Відпочиваємо». Ввійшло в практику проведення Дня відкритих дверей, публікації матеріалів про життєдіяльність ліцею в газеті «Дзержинський шахтар».

          В ліцеї створені всі необхідні умови для якісної підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості.

          Педагогічний колектив веде систематичну роботу над комплексним методичним забезпеченням навчальних кабінетів і майстерень.